เครื่องมือสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML

ในกาสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML นั้น เราจะต้องมีเครื่องมือที่ใช้ในการเขียนและแก้ไขโค้ด เรียกว่า Text Editor ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับสร้างและแก้ไขข้อความทั่วไป ปัจจุบันมีอยู่มากมาย แต่ที่นิยมนำมาใช้สำหรับแก้ไขโค้ด HTML โดยเฉพาะ ได้แก่  Notepad, EditPlus , Adobe Draamweaver และอื่น ๆ อีกมากมาย แล้วแต่ผู้สร้างจะสรรหามาใช้ตามความถนัด ความสะดวกของตนเอง คำว่า "เขียนโค้ด" หมายถึง การนำโค้ดภาษา HTML มาพิมพ์ลงใน Text Editor ที่กล่าวมานั้น ให้ถูกต้องตามรูปแบบ และโครงสร้างของโค้ดภาษา HTML ที่ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ภายใต้แท็กคำสั่ง <html> , <head> , <body> ก่อนจะบันทึกเป็นไฟล์เอกสารที่มีส่วนขยายเป็น .htm หรือ .html เพื่อนำไปใช้ในการแสดงผลหน้าเว็บเพจนั้น ๆ ต่อไป

ตัวอย่างโปรแกรมประเภท Text Editor ที่นำมาใช้ในการเขียนโค้ด

edit plus
เขียนโค้ดด้วย EditPlus Editor


เขียนโค้ดด้วย Dreamweaver Editor


เขียนโค้ดด้วย Notepad Editor