สไตล์ซีท (Style Sheet) คืออะไร

สไตล์ซีท (Style Sheet) หรือ Cascading Style Sheets หรือเรียกสั้น ๆ ว่า CSS เป็นภาษาที่ใช้ในการเขียนเว็บเพจ เพื่อบอกเว็บเบราว์เซอร์ถึงลักษณะของการจัดรูปแบบเอกสาร HTML ที่จะแสดงผล ซึ่งโดยหลักการแล้ว HTML จะเป็นภาษาหลักที่ใชัในการกำหนดโครงสร้างของเอกสาร ส่วน CSS จะช่วยในการกำหนดคุณลักษณะให้โครงสร้างหลักมีความพิเศษมากยิ่งขึ้น

CSS เกิดขึ้นจาก W3C (World Wide Web Consortium) เมื่อปี ค.ศ. 1996 ปัจจุบันได้กลายเป็นมาตรฐานในการเขียนเว็บ และมีการใช้งานอย่างแพร่หลาย นอกจากนี้ยังได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จาก CSS1 , CSS2 , CSS2.1 และปัจจุบันมีการพัฒนามาตรฐานของ CSS3 ขึ้นมาเพื่อให้สนองต่อการพัฒนาเว็บไซต์ในรูปแบบใหม่ ๆ มากยิ่งขึ้น แต่ก็ยังมีข้อจำกัดในเรื่องเว็บเบราว์เซอร์ที่รองรับเช่นกัน

html5 css3css band

ข้อดีและประโยชน์ของ CSS

การนำ CSS มาช่วยในการสร้างเว็บไซต์จะมีประโยชน์ดังต่อไปนี้
  • การนำ CSS มาช่วยในการจัดรูปแบบเอกสารจะช่วยลดการใช้โค้ดภาษา HTML ลงไปมาก เหลือเพียงส่วนเนื้อหา ทำให้เข้าใจง่าย แก้ไขได้ง่าย ขนาดไฟล์เล็กลง ดาวน์โหลดได้เร็วขึ้น
  • ชุดคำสั่งที่ถูกกำหนดขึ้นด้วย CSS สามารถนำไปใช้กับหลาย ๆ เว็บเพจ ทำให้การกำหนดคุณสมบัติ การแก้ไขทำได้ง่ายและสะดวกมากยึ่งขึ้น ไม่ต้องเสียเวลาไปตามแก้ทุกจุดที่่ใช้คุณลักษณะเดียวกัน
  • ควบคุมการแสดงผลบนเว็บเบราว์เซอร์ได้เหมือน หรือใกล้เคียงกัน ตลอดทั้งการกำหนดรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการแสดงผลบนสื่อที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็น PC, Laptop , Tablet , หรือ Mobile Phone 
  • เว็บไซต์มีความเป็นมาตรฐาน และแสดงผลบนเว็บเบาว์เซอร์ในอนาคตต่อไปได้เป็นอย่างดี
  • มีรูปแบบหรือคุณสมบัติในการตกแต่งที่มากมายให้เลือกใช้ทั้งในปัจจุบัน และกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต