การใส่ภาพในหน้าเว็บเพจด้วยคำสั่ง HTML

แท๊กคำสั่ง <img> (ใส่รูปภาพลงในหน้าเว็บเพจ)

แอททริบิวส์ src [ระบุตำแหน่งที่อยู่ของแหล่งข้อมูล]

แอททริบิวส์ width [กำหนดขนาดความกว้างของรูปภาพ]

แอททริบิวส์ height [กำหนดขนาดความสูงของรูปภาพ]

คำสั่งที่ใช้ในการใส่รูปภาพที่ต้องการใส่ลงในเว็บเพจตามตำแหน่งที่ต้องการ โดยมีรูปแบบการใช้งานดังนี้

tag img 01

ชื่อไฟล์รูปภาพจะต้องระบุชนิดของไฟล์ด้วยเสมอ และถ้าหากไฟล์รูปภาพถูกเก็บไว้ในพื้นที่เดียวกันกับไฟล์เอกสาร HTML (อยู่ในโฟลเดอร์เดียวกัน) ไม่ต้องระบุชื่อโฟลเดอร์ตำแหน่งที่อยู่ของไฟล์ภาพ (part) ดังตัวอย่างต่อไปนี้

แต่ถ้าหากแยกเก็บไฟล์รูปภาพไว้ในโฟลเดอร์ย่อยของโฟลเดอร์เอกสาร HTML (เช่น เก็บไฟล์รูปภาพไว้ในโฟลเดอร์ image) ต้องระบุตำแหน่งที่อยู่ของไฟล์ภาพ (part) เอาไว้ด้วย ตัวอย่าง เช่น

tag img 03

การใส่ภาพพื้นหลังเว็บเพจด้วยคำสั่ง HTML

แท็กคำสั่ง <body> 

แอททริบิวส์ background [กำหนดตำแหน่งที่อยู่ของไฟล์ภาพพื้นหลัง]

เป็นการนำรูปภาพมาทำเป็นพื้นหลังของเว็บเพจ โดยเราอาจจะใส่ภาพขนาดใหญ่ ซึ่งมีพื้นที่มากกว่าหรือเท่ากับพื้นที่ของเว็บเพจ หรือภาพขนาดเล็ก ซึ่งจะแสดงผลโดยเรียงต่อกันจนเต็มพื้นที่การแสดงผลหน้าเว็บเพจ วิธีการใช้งานจะใช้แท็กคำสั่ง <body> โดยเพิ่มแอททริบิวส์ background และกำหนดค่าคุณสมบัติพร้อมระบุตำแหน่งที่อยู่ของไฟล์รูปภาพลงไปให้ถูกต้อง ครบถ้วน

tag bg image 01
รูปแบบการใช้แท็กคำสั่ง

tag bg image 02
ตัวอย่าง การนำไฟล์รูปภาพ pict_02.png ซึ่งอยู่ในโฟลเดอร์เดียวกันกับไฟล์เอกสาร HTML มาแสดงเป็นภาพพื้นหลัง หรือ วอลล์เปเปอร์ (Wallpaper)

tag bg image 03
ภาพตัวอย่างการนำไฟล์รูปภาพ pict_02.png ซึ่งอยู่ในโฟลเดอร์ image และเป็นโฟลเดอร์ที่อยู่ในระดับเดียวกันกับเอกสาร HTML มาแสดงเป็นภาพพื้นหลัง