ภาษา HTML

html 02

HTML (Hypertext Markup Language) เป็นภาษาที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยองค์กรชื่่อ World Wide Web Consortium หรือ W3C ใช้แม่แบบจากภาษา SGML (Standard Generalized Markup Language) แต่ตัดความสามารถบางส่วนออกไป เพื่อให้สามารถทำความเข้าใจและเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น

ภาษา HTML เป็นภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมภาษาหนึ่งของคอมพิวเตอร์เพื่อตอบสนองในการแสดงผลบนจอภาพในระบบอินเทอร์เน็ต ในลักษณะของเว็บเพจ (Web page) ซึ่งสามารถแสดงผลได้ทั้งข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว หรือเสียง แสดงผลได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอื่น ๆ อีกมากมาย ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser)

ภาษา HTML เป็นภาษาที่มีลักษณะของโค้ด โดยเก็บข้อมูลในรูปแบบของไฟล์ตัวอักขระ ในมาตรฐานของรหัสแอสกี (ASCII Code) โดยบันทึกไฟล์ข้อมูลให้มีส่วนขยายเป็น .htm หรือ html ไฟล์มีขนาดเล็ก สามารถสร้างด้วยโปรแกรมสร้างและแก้ไขไฟล์ข้อความได้หลากหลายโปรแกรม เช่น โปรแกรม Notepad หรือ Word Processing อื่น ๆ ก็ได้

html 01

ประวัติความเป็นมาของภาษา HTML

เริ่มตั้งแต่ในปี ค.ศ. 1991 ได้มีการกำหนดชุดคำสั่งที่เรียกว่า HTML (Hypertext Markup Language) ขึ้นโดย Tim Berners Lee เพื่อใช้ในการจัดทำรูปแบบตัวอักษรบนเอกสาร ซึ่งในช่วงแรก ๆ นั้น HTML สามารถกำหนดรูปแบบของ Heading ได้ และกำหนดรูปแบบตัวอักษรได้แค่การทำตัวอักษรแบบหนา และการทำตัวอักษรแบบเอียง เท่านั้น ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวอินเทอร์เน็ต (Internet) ได้ถูกพัฒนาขึ้นมา และเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วพร้อมกับภาษาคอมพิวเตอร์และโปรโตคอล (Protocol) จำนวนมาก หนึ่งในภาษาคอมพิวเตอร์ที่ได้รับความนิยมก็คือ ภาษา HTML เพื่อใช้ในการจัดรูปแบบเอกสารบนอินเทอร์เน็ต และแลกเปลี่ยนข้อมูลข้ามเครื่องคอมพิวเตอร์ ต่อมาปี ค.ศ.1995 ได้มีการกำหนดข้อกำหนด รูปแบบ องค์ประกอบ และโครงสร้างของ HTML ออกมา เรียกว่า HTML2 ปี ค.ศ. 1997 HTML ได้มีการรวม CSS (Cascading Style Sheet) เพื่อช่วยในการจัดรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน และสามารถแสดงผลบนเว็บเบราว์เซอร์ได้ทั้งเอกสารและรูปภาพ เรียกว่า HTML3 ต่อมาได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพิ่มขีดความสามารถให้จัดรูปแบบเอกเอกสารได้อย่างเต็มรูปแบบ มีการกำหนดกฏในการพัฒนา ประกอบด้วย Strict, Transitional และ Frameset เพื่อช่วยในการแสดงผลบนเว็บเบราว์เซอร์ จึงเรียกว่า HTML4 และในปี ค.ศ. 2006 กลุ่ม WHATWG (Web Hypertext Application Technology Working Group) ที่เกิดจากการรวมตัวกันของทีมงามจาก Apple , Mozilla และ Opera มุ่งเน้นเพื่อร่วมกันสร้างเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) มาตฐานที่สามารถทำงานร่วมกับโปรแกรมรุ่นเก่า ๆ ได้และรองรับการทำงานกับทุกเบราว์เซอร์ เรียกว่า HTML5 ซึ่งกำลังได้รับความนิยมในการนำมาพัฒนาเว็บไซต์อยากแพร่หลายในปัจจุบัน 

Tim Berners Lee กับ First Website

ของคุณภาพจากเว็บไซต์ Techlog360.com