การดูผลหน้าเว็บเพจภาษา HTML

ภายหลังจากการที่เราเขียนโค้ดภาษา HTML ด้วยโปรแกรมประเภท Text Editor และบันทึกเป็นไฟล์ข้อมูลชนิด .htm หรือ .html เรียบร้อยแล้ว ลำดับต่อไปก็จะเป็นการดูผลงานที่สร้างโค้ดไว้ โดยใช้โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ (Web Browser) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีประจำอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่แล้ว เช่น Internet Explorer , Google Chrome , Firefox หรือ Safari เป็นต้น ทำการเรียกไฟล์ หรือ Load File / Open File มาแสดงผลบนหน้า Web Browser ซึ่งจะเห็นผลการแสดงเป็นไปตามการเขียนโค้ดด้วยภาษา HTML ทุกประการ ซึ่งเมื่อเราได้เห็นผลหน้าเว็บเพจแล้ว หากมีส่วนใดที่ต้องปรับปรุงแก้ไข เราก็จะกลับไปแก้ไขที่โค้ด แล้วบันทึกไฟล์ข้อมูลซ้ำ จากนั้นก็มาโหลดไฟล์เพื่อแสดงผลใหม่อีก โดยจะทำเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะได้ผลงานหน้าเว็บเพจเป็นไปตามที่ต้องการ 

ตัวอย่างเว็บบราวเซอร์ (Web Browser)


Internet Explorer Web Browser


Google Chrome Web Browser


Firefox Web Browser