title infor 01

 

ความหมายและความสำคัญของเว็บไซต์

เว็บไซต์ (Website) คือรูปแบบของการนำเสนอข้อมูลสื่อประสม ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยเว็บไซต์ถูกสร้างขึ้นเป็นเอกสารแบบ ไฮเปอร์เท็กซ์ (Hypertext) ที่มีจุดเชื่อมโยง (Link) ไปยังเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โยงใยกันจนกลายเป็นเครือข่ายใยแมงมุม การเปิดใช้งานจะดำเนินการผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ที่มีอยู่อย่างหลากหลายในปัจจุบัน อาทิเช่น Internet Explorer , Google Chrome , Firefox หรืออื่น ๆ อีกมากมาย