คำสั่งภาษา HTML ที่ใช้จัดรูปแบบตัวอักษร

แท็กคำสั่ง <font> (กำหนดรูปแบบตัวอักษร)

เป็นการกำหนดการแสดงรูปแบบตัวอักษรบนจอภาพให้แตกต่างไปจากแบบอักษรที่ตั้งเป็นค่าปกติของเว็บบราว์เซอร์ เพื่อให้มีความหลากหลายของการแสดงผลตัวอักษร และช่วยจำแนกกลุ่มของข้อมูลที่แสดงทางหน้าเว็บเบราว์เซอร์ เพิ่มความสวยงามให้กับหน้าเว็บเพจได้เป็นอย่างดี โดยมีรูปแบบการกำหนดคุณลักษณะผ่านแอททริบิวส์ (Attribute) ที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้
<font face="ชื่อฟอนต์"> ข้อความ </font> สำหรับกำหนดแบบของตัวอักษร หรือชนิดฟอนต์ที่ต้องการ
<font size="ตัวเลขขนาดฟอนต์"> ข้อความ </font> สำหรับกำหนดขนาดของฟอนต์ ซึ่งอยู่ระหว่าง 1-7
<font color="รหัสแสดงสี"> </font> สำหรับกำหนดสีให้กับตัวอักษร

font

font 2

font 3

แท็กคำสั่ง <b> (ตัวอักษรหนา)

กำหนดให้แสดงตัวอักษรตัวหนา (Bold)

b

แท็กคำสั่ง <i> (ตัวอักษรเอียง)

กำหนดให้แสดงตัวอักษรตัวเอียง (Italic)

i

แท็กคำสั่ง <u> (ตัวอักษรมีขีดเส้นใต้)

กำหนดให้แสดงตัวอักษรแบบขีดเส้นใต้ตัวอักษร (Underline)

u

แท็กคำสั่ง <strong> (ตัวอักษรเน้นความสำคัญ)

กำหนดให้ข้อความนั้นเป็นข้อความสำคัญ มีลักษณะเป็นตัวหนา คล้ายกับแท็กคำสั่ง <b>  

strong