การนำข้อความมาใช้ในเว็บไซต์

ข้อความบนหน้าเว็บไซต์ (Website) เป็นส่วนสำคัญในการสื่อถึงเรื่องราวต่าง ๆ การนำเสนอข้อความ การจัดวาง และตกแต่งตัวอักษรให้เหมาะสม จะช่วยทำให้หน้าเว็บนั้นมีความสวยงามและน่าสนใจ ข้อความแต่ละส่วนจะใช้งานต่างกัน ดังนั้นจะต้องตกแต่งให้เหมาะสมกับการการใช้งาน เช่น ในส่วนของหัวข้อ ควรจะมีขนาดใหญ่ หนา สีสันสะดุดตาดึงดูดความสนใจ และเห็นได้ทันทีที่หน้าเว็บปรากฎขึ้น สำหรับเนื้อหาในพารากราฟต่าง ๆ ควรตกแต่งให้อยู่ในรูปแบบเดียวกัน เพื่อความเป็นระเบียบสวยงาม และอ่านได้ง่าย อาจมีการเน้นบางส่วนที่สำคัญให้เด่นชัดขึ้น หรือส่วนที่ต้องการให้มีการเชื่อมโยง (Link) ก็ต้องให้มีลักษณะพิเศษ เพื่อสื่อให้เห็นว่าแตกต่างจากข้อความปกติ

การจัดรูปแบบเอกสาร

จากเว็บเพจแรก ๆ ที่กำเนิดขึ้นมาในโลก เป็นเว็บเพจที่มีแต่ข้อความล้วน ๆ และแน่นอนว่าแท็ก (Tag) ของภาษา HTML รุ่นแรก ๆ ก็ย่อมจะประกอบด้วยแท็กสำหรับจัดข้อความในเว็บเพจเป็นหลัก และสิ่งหนึ่งที่ทำให้หลาย ๆ คนเรียนรู้การเริ่มต้นสร้างเว็บเพจของตนเองได้ ก็คือการใช้คำสั่งที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการเกี่ยวกับข้อความบนหน้าเว็บเพจนี่่ล่ะ เพราะลักษณะการใช้งานง่าย ทำความเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว

การจัดรูปแบบเอกสารจะประกอบไปด้วยการกำหนดหัวข้อเรื่อง การจัดการเกี่ยวกับข้อความ การขึ้นบรรทัดใหม่ การตัดคำ การจัดย่อหน้า การวางตำแหน่งข้อความ ซึ่งจะมี Tag คำสั่ง HTML หลายตัวที่สามารถนำมาใช้ดำเนินการได้ แต่ในเบื้องต้นจะขอกล่าวถึงเฉพาะบาง Tag เท่านั้น เพื่อสร้างความเข้าในระดับง่าย ๆ ก่อน

web layout