unit 03

title head 3

การจัดรูปแบบเอกสารประกอบไปด้วยการกำหนดหัวเรื่อง การจัดการเกี่ยวกับข้อความ การขึ้นบรรทัดใหม่ ย่อหน้าใหม่ การตัดคำการจัดวางตำแหน่งของข้อความตลอดทั้งการตกแต่งข้อความให้เกิดความสวยงาม สื่อความหมายได้ดี หรือกำหนดให้สามารถอ่านได้ในทุกสภาพแวดล้อมของเว็บเบราว์เซอร์ ที่ผู้ใช้ใช้งาน

title head 2

  1. อธิบายวิธีการใช้คำสั่ง HTML และ CSS ในการจัดรูปแบบเอกสารได้
  2. สามารถสร้างเอกสารและจัดรูปแบบได้ตามที่กำหนดให้
  3. อธิบายวิธีการใช้คำสั่ง HTML และ CSS ในการจัดตกแต่งตัวอักษรได้
  4. สามารถสร้างเอกสารและตกแต่งให้สวยงามได้