ชื่อ : นายวิเชียร
นามสกุล : แวดล้อม
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 (หนองคาย-บึงกาฬ)
 ที่อยู่ :  199 ม. 4 ต.นาสวรรค์ อ.เมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000
 วุฒิการศึกษาสูงสุด :

 ครุศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ศึกษา)

จากสถาบันราชภัฏอุดรธานี

 โทร.  089-9415589
 ID-Line  kroowi_2